-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Olbmot besse eret riđus 

Olbmot besse eret riđus 

-

-

Logi váile guovttis gaskavahku bođii vuosttaš diehtu ahte lea fierran rihtu Jiehkkeváris, Blåisenis, Romssa suohkanis.  

Nu čállá Romssa politiijaguovlu Twitteris. Rihtu galgá fierran ovtta dehe máŋga olbmo ala muhto sii leat ieža beassan eret.

Vuosttáš dieđuid mielde navde olbmuid šaddan riđu vuollái ja politiijat álggahedje stuora gádjunakšuvnna. Heahteveahka, golbma helikoptera, gádjunveahka ja veahkkebargit beatnagiin sáddejuvvojedje báikái. 

Diibmu 14.30 bođii ođđa diehtu Romssa politiijaguovlu Twitteris ahte helikopter lea iskan guovllu gos rihtu lea fierran ja duođaštan ahte olbmot geat šadde riđu vuollái leat ieža beassan eret. 

Heahteveahka lea maid ságastan čuigiin báikkis ja ohcan uđasohccin olbmuid ja nu sii leat iskan ja duođaštan ahte eai leat olbmot riđu vuolde. 

Gádjunakšuvdna lea nu heaittihuvvon. 

-Almmuhus-