-Almmuhus-
OĐĐASATMoaitá go seaguha Árjja politihka Isogáisa festiválasiidui

Moaitá go seaguha Árjja politihka Isogáisa festiválasiidui

-

-

Eilertsena mielas ii leat vuogas seaguhit ­politihka festiválii dahje Facebook ­siidduide main lea eará ulbmil. Kvernmo fas lea ­dolkan go earáid mielas lea buot boastut maid son bargá.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

-Almmuhus-