-Almmuhus-
OĐĐASATMiljárdda árvu ealga­bivddus

Miljárdda árvu ealga­bivddus

-

-

Birrasii 60 000 ealgabivdi bivdet Norggas jahkásaččat. Ođđa raporta čájeha ahte bivdu luvve stuorra árvvuid norgalaš servodahkii. 

Menon Economics ásahus lea Statskoga ásahusa ovddas guorahallan makkár mearkkašupmi lea ealgabivdu Norggas servodahkii ruđalaččat, čállet preassadieđáhusas. Raporta duođašta ahte ealgabivddus lea stuorra ruhtaárvu earret eará mátkkoštanealáhussii ja rusttegiidda. Dasa lassin boahtá velá 30 000 ealgga bierggu árvu jahkásaččat. Eará árvvut čájehuvvojit leat stuorát.

Árvaluvvon árvu lea 1,1 miljárdda kruvnna 

Astoáiggeárvu, man mielde čuovvu gealdagasdilli, sosiála ovttastallan ja luondduvásáhusat, mearkkašit eambbo ealgabivdái go ealgabivddu árvu. Menon Economics árvvoštallá dearvvašvuođa váikkuhusa leat stuorábun go ealgabierggu ja astoáiggeárvu oktiibuot. Oktiibuot lea ealgabivddus 1,1 miljárdda kruvnna servodatekonomalaš árvu. 

Vásáhusat ja álbmotdearvvašvuohta

Eanadoallo- ja biebmoministtar Olaug Bollestad lohká bivddu bokte háhket olbmot dearvvašlaš bierggu,  vásáhusaid ja dearvvašvuođa. Su mielas lea dehálaš ávkkástallat luonddu buriid ja logut duođaštit nu lea ain.  Statskog áimmahuššá Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta guovllupolitihkalaš doaimmaid, nu go heivehit guovllu olgoáibmodoaimmaide. Statskog lea Norgga stuorámus bivdo- ja guolástanhálddašeaddji. 

– Ceavzilisvuođa perspektiivvas fertet mii diehtit makkár váikkuhus lea bivdiide, guolásteddjiide, vázziide ja muđui Norgga servodahkii oppalaččat. Mii hálddašat stuorra árvvuid álbmoga ovddas. Dat bargu čájeha makkár árvvu das lea, lohká Statskog hálddahuslaš direktevra Gunnar Lien.

Earret statistihkaid ja čálalaš gálduid, lea dehálamos gáldu maid 6000 ealgabivdi dahje čieža proseantta Norgga 59 000 ealgabivdis, leat vástidan. Bohtosiid árvvoštallet doallat deaivása.

-Almmuhus-