RuoktotVIRGEALMMUHUSATMii ohcat hutkás ja duostilis geassebargiid!

Mii ohcat hutkás ja duostilis geassebargiid!

Mii ohcat áŋgiris, hutkás, duostilis ja servvodatberošteaddji geassebargiid geain lea hállu bargat journalistan.
Váldobargun lea ráhkadit ođas- ja reportášaáššiid báberaviisii ja nehttii.

Geassebargin Ávviris beasat geahččalit sihke čállit, govvet, filbmet ja ráhkadit sisdoalu sosiála mediaide.

Don beasat bargat iešheanalaččat ja ovttas earáiguin.

Mii sáhttit fállat oahpaheami ohcciide geain ii leat journalistaoahppu dahje journalistaduogáš.

Ohcci ferte hálddašit sámegiela njálmmálaččat ja čálalaččat.

Mii ohcat vuosttažettiin geassebargiid geat sáhttet Guovdageainnus, Kárášjogas, Romssas, Deanus, Álttás dahje Oslos bargat.  Eará báikki sáhttit maid árvvoštallat jus leat ohccit eará báikkiin. 

Bálká ja eará eavttuit soahpamuša mielde. Mii čuovvut Norgga Journalistasearvvi tariffašiehtadusa.

Jus háliidat eambbo diehtit, de váldde áinnas oktavuođa:
Váldodoaimmaheaddji Kari Lisbeth Hermansen, tlf. 47826320, kari@avvir.no
Dahje sadjásaš neahttadoaimmaheddjiin, Roy Arthur Olsen, tlf. 41275038, roy@avvir.no.
Jus háliidat gullat journalisttas mo lea bargat Ávviris, de sáhtát váldit oktavuođa Iselin Skumain, gii lea journalisttaid searvvi jođiheaddji, tlf. 45846472, iselin@avvir.no