-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATMii leat fas johti­goahtán

Mii leat fas johti­goahtán

-

-

Norgalaččat johtet fas seamma dávjá olgoriikii go ovdal pandemiija, ruovtturiikkas ges eat leat goassege ovdal johtán nu olu go dál. 

Norgalaččat fitne 7,5 miljovnna mátkkis dán jagi nuppi áigodagas, čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut. 

5,5 miljovnna mátkki čađahuvvojedje ruovtturiikkas. Diimmá ektui leat mátkkit lassánan čiežain proseanttain. Norgalaččat eai leat goassege ovdal johtán ná olu ruovtturiikkaset cuoŋománus, miessemánus ja geassemánus. 

– Pandemiija bisttii guhkit áigge ja Norggas ledje čavga njuolggadusat olgoriikkamátkkiid ektui. Dalle válljejedje olu norgalaččat mátkkoštit ruovtturiikkas. Vaikke mátkegáržžidusat heaittihuvvojedje guovvamánus, de jotke norgalaččat mátkkoštit Norggas, lohká Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga ráđđeaddi Kristin Aasestad. 

Olgoriikkamátkkit

Seamma áigodagas čađahedje norgalaččat lagabui 2 miljovnna olgoriikkamátki. Diibmá fitne dušše 190 000 olgoriikkamátkkis seamma áigodagas, muhto dalle ledje ain garra njuolggadusat mat dagahedje ahte buohkat eai beassan johtit olgoriikii. 

– Ovdal pandemiija fitne norgalaččat gaskal 2 – 2,5 miljovnna olgoriikkamátkkis jagi nuppi áigodagas. Dat mearkkaša ahte leat sullii seamma dásis go ovdal koronaleavvama, lohká Aasestad. 

Dáid mátkkiid lassin fitne norgalaččat maiddái 1,3 miljovnna bargomátkkis. 

(©NTB)

-Almmuhus-