-Almmuhus-
KULTUVRAMázes máilmmi oaneheamos miessemánu 17. beaivvi togamátki - 50 mehtera

Mázes máilmmi oaneheamos miessemánu 17. beaivvi togamátki – 50 mehtera

-

-

Bearašolmmái lágida Norgga našunálabeaivvi doaluid Mázes go ii oktage eará daga dan, nu šaddá maid togamátki várra máilmmi oanehepmosin, go dat ii leat eambbo Máze girkus ja vulos rámbuvrra rádjai.

– Mun ožžon giehmánnis Mázes kafeja luoikkas nuvttá, mun vuoššan máli maid vuovddán, mu ovttasássi láibu gáhkuid maid olbmot ožžot nuvttá borrat ja gáfe juhkat. Eanemus mun dagan dán mánáid dihte, vai sidjiide leat doalut Mázes maid, muitala lágideaddji Johnny Hætta.

 

Mázes lávejit dábálaččat 10. luohká mánát dahje falástallansearvi lágidit miessemánu 17. Beaivvi doaluid. Dán jagi ii leat oktage gii lágida doaluid Mázes. Danne lea Johnny Hætta mearridan son lágida nuvttá go ii oktage eará daga dan.

Johnny Hætta muitala iežas ožžon moadde duhát ruvnno doarjaga Máze gilisearvvis lágidit doaluid.

Hætta lea nuppelot jagi orron eará sajis go Mázes, muhto son lea bajásšaddan doppe. Dál son lea fárren Mázii fas iežas bearrašiin.

Son muitala ahte jus gártet olbmot togii, dalle sii gal vázzet, vaikke mátki ii leat guhkit go dušše 50 mehtera.

 

Hárjánan doaluid lágidit

Hættai ii leat amas lágidit miessemánu 17. beaivvi doaluid.

– Mis lea oalle stuora bearaš, ja mis lávejit ruovttus, vuolledálus, sierra miessemánu 17. beaivvi doalut. Eadni láve lágidit doppe maid stohkosiid, ja diehttelasat láibu gáhkuid, biepmu ráhkada. Nu ahte dat ii gal leat amas munnje dákkár doaluid lágidit, lohká son.

– Sávašin gal ahte gii orro sáhttiime boahtá veahkehit, ja vel muhtun gáhku ge láibbasta, lohká son vel loahpas, ja bovde buohkaid girkui álggos ja das maŋŋel miessemánu 17. Beaivve doaluide Ove rámbuvrras.

 

-Almmuhus-