-Almmuhus-
OĐĐASATMatematihkkabohtosat buorránan

Matematihkkabohtosat buorránan

-

-

Dán jagáš logát luohká oahppit leat ožžon gaskamearálaččat árvosáni 3,3 matematihkkaeksámenis, mii lea 0,4 árvosátnečuoggá eanet go diibmá.

Oahppodirektoráhtta lea almmuhan vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla 2016 giđa eksámeniid gaskaboddosaš bohtosiid. Eai leat nu stuora erohusat, earret go logát luohká dási matematihkkabohtosiin.

 

Buorebut besset máhtu čájehit

– Maŋŋel go máŋga jagi leat leamaš heajos ja iešguđetlágan bohtosat vuođđoskuvlla matematihkas, de leat guorahallan eksámenbihtáid ja divodan daid nu ahte oahppit besset iežaset máhtu buorebut čájehit. Dát rievdadusat orrot buori guvlui váikkuheame oahppi árvosátnái, muitala Oahppodirektoráhta ossodatjođiheaddji Sissel Skillinghaug.

Deháleamos rievdadusat leat ahte bargobihtát eai šat gula oktii ja leat eanet bihtát vuolit dásis. Dasa lassin ii leat seamma ollu bargu dál ja oahppis lea buoret dilli čoavdit bihtáid.

 

Eai nu stuora erohusat

Joatkkaskuvllain eai leat nu stuora erohusat diimmáža ektui. Leat ain erohusat praktihkalaš matematihkkafágain. Sullii bealli ohppiin ožžo ovtteža dahje guvtteža árvosátnin. Stuorimus erohus lea teorehtalaš matematihkka Vg1, mas gaskamearálaš árvosátni njiejai 3,6:s 3,3:i.

 

Ráđđehus almmuhii diibmá reálafágastrategiija mas mihttu lea mánáide ja nuoraide buorebut oahpahit matematihka, luonddufága ja teknologiija dan rájes go álget mánáidgárdái gitta gerget joatkkaskuvllas. Dán čállá Oahppodirektoráhtta preassadieđáhusas.

Dás oainnát bohtosiid geahččalemiin miehtá Norgga, sihke vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla.

Loahppabohtosat almmuhuvvojit easka čakčat Skoleportalen ja Statistikkportalen siidduin.

 

-Almmuhus-