-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Massiiga vuodjin­koartta 

Massiiga vuodjin­koartta 

-

-

Guovttis galgaba leat ikte vuodján beare alla leavttuin Čuđegiettis.

Johtolatpolitiijat  čađahedje ikte leaktodárkkisteami báikkis gos leahttorádji lea 60 km/dii Čuđegiettis Porsáŋggu gielddas. 31 olbmo sáhkkohalle, ja guovttis massiiga vuodjinkoartta. 36-jahkásaš nisu massii vuodjinkoartta go galgá leat vuodján 86 km/dii ja 31-jahkásaš almmái massii vuodjinkoartta go leahttu mihtiduvvui 92 km/dii, dieđihit Finnmárkku politiijat twitteris.

-Almmuhus-