-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Massii vuodjen­koartta Káráš­jogas

Massii vuodjen­koartta Káráš­jogas

-

-

Politiijat lea duoguštan vuodjenkoartta ovtta biilavuoddjis leahtu dihte.

Johtolatpolitiijat leat čađahan leahttudárkkisteami Bajitgoržži bokte Kárášjogas. Leahttodárkkisteapmi lei  60 km/d báikkis. Dat geavai maŋŋebárgga. Viđas sáhkkohalle ja ovtta biillavuoddjis duoguštedje vuodjenkoartta, čállet politiijat twitteris. 

-Almmuhus-