-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Máŋga­čuođi olbmo ožžot fárret ruoktot fas Gjerdrumii

Máŋga­čuođi olbmo ožžot fárret ruoktot fas Gjerdrumii

-

-

Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta (NVE) ávžžuhusa maŋŋel leat politiijat mearridan ahte oasit evakuerenbáikkiin Gjerdrumas rahppojit gaskavahku rájes.

Dat mearkkaša ahte máŋgačuođi ássi ožžot fárret ruoktot, čállá Romerikes Blad.

– Geoteknihkalaš árvvoštallamat leat vuođđuduvvon viiddis vuođđodutkamušain ja kártemiin vujohatláirrá uđasguovllus. Lea hui hárve ahte uđas ovdána go leat gollan máŋga vahkku uđđasa maŋŋel. Vai galgat leat áibbas oadjebasat jus galggašii fas dáhpáhuvvat, de leat váldán vuhtii maksimála uđasovdánahttima árvvoštallamis evakuerenguovllu, dadjá NVE regiovdnahoavda, Toril Hofshagen.

Guovllut mat rahppojit leat: Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystugata (spiehkastat viessonummár 4), Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1), davimus guovllut Nystulias (viessonummar 67-148) ja friddjaguovllut ja eatnamat davábealde ja oarjjabealde Viervangen.

Buohkat, geat ožžot fárret ruoktot fas, ožžot teakstadieđu gielddas.

(©NTB)

-Almmuhus-