-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATMánát ohppet ain unnán sámiid birra

Mánát ohppet ain unnán sámiid birra

-

-

Norgga mánáidgárddiin galget oahpásmuvvat sámi kultuvrii, muhto eanaš mánáidgárddiin čalmmustahttet sámevuohta dušše Sámi álbmotbeaivvi. 

Eanaš Norgga mánáidgárddiin čalmmustahttet Sámi álbmotbeaivvi, muhto muđui gal lea unnán sámevuohta oidnosis, čájeha ođđa raporta man NORCE lea ráhkadan oahpahusdirektoráhta ovddas. 

2017:s váldui ođđa rámmaplána atnui Norgga mánáidgárddiin, ja das geatnegahttet mánáidgárdeeaiggádiid čalmmustahttit sámi kultuvrra ja váikkuhit nu ahte mánát ohppet árvvusatnit sámevuođa. 

Eanaš mánáidgárddiin vástidit ahte eai fokusere fáttáide mat guoskkahit sámi giela ja kultuvrra birra jagi. 

Unnán gelbbolašvuohta

Raporttas boahtá ovdan ahte olu mánáidgárddiin dovdet ahte sis ii leat gelbbolašvuohta oahpahit sápmelaččaid birra ja ahte lea váttis háhkat bargiid geain livččii dát máhttu. Dasa lassin dáhtoše mánáidgárddiin kvalitehtasihkkarastit dan maid oahpahit mánáide sámi giela, kultuvrra ja árbevieruid birra. 

Muhtin ráje gielddat lohket ahte lea mánáidgárddiid ovddasvástádus láhččit oahpahusa sámiid birra ja muhtin sajiin ges dadjet ahte eai bija nu stuora deattu sámevuhtii danin go sin mánáidgárddis eai leat sámi mánát. 

Ođđa rámmaplána jotket árvvoštallat gitta 2023 rádjai. 

-Almmuhus-