-Almmuhus-
OĐĐASATMánáidgárdeprošeakta SáMOS loahpahuvvo

Mánáidgárdeprošeakta SáMOS loahpahuvvo

-

-

Sámedikki ovdánahttinprošeakta mánáidgárddiide SáMOS loahpahuvvo dán jagi.

Dan oktavuođas go prošeakta loahpahuvvo lágida SáMOS ovttas Sámi allaskuvllain loahpahankonferánssa Guovdageainnus boahtte vahkus, gos prošeavtta bohtosat ja vásáhusat ovdanbuktojuvvojit.

– Dát boahtá čájehit geainnu boahtteáiggi sámi mánáidgárddi pedagogihkkii ja giellaovddidanbargui. Sámi bajásgeassinvuogit leat mielde nannemin sámi mánáid identitehta ja hábmemin boahtteáiggi sámi servodatborgáriid. Danin lea dehálaš ahte min sámi mánát besset bajásšaddan sámi pedagogihka árvvuid vuođul, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Mii lea SáMOS

SáMOS lea oanádus Sámi mánát ođđa searvelanjain.

Sámediggi eaiggáduššá ja ruhtada ovdánahttinprošeavtta.

Ulbmil lea rievdadahttit sámi mánáidgárdestruktuvrra sámi filosofiija ja árbedieđuid vuođul. Dat mearkkaša dan ahte sámi mánáidgárddit galget sáhttit bargat sámi pedagogalaš málliid mielde mat vuođđuduvvojit sámi gillii, kultuvrii ja árbedieđuide mat leat heivehuvvon ođđaáigásaš sámi servodahkii.

Prošeavttas lea ovttasbargu Sámi allaskuvllain ja pilohtamánáidgárddiiguin.

– Giittán Sámedikki buori ovttasbarggu ovddas, ja min iežamet fágabirrasa geat leat duohtandahkan prošeavtta ulbmiliid. Sámi allaskuvla vuoruha searvat sámi mánáidgárddiid fágalaš ovdánahttinbargguide mat nannejit sámi pedagogihka, jurddašanmálliid ja árbevirolaš máhtu sámi mánáidgárddiin. Mii leat jo ođđa prošeavttain ovttasbargame Sámedikkiin man ulbmil lea ovdánahttit gievrras sámi giellamodeallaid mánáidgárddiin, dadjá Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

Konferánssa fáttát leat sáme- ja álgoálbmotpedagogihkka ja -didaktihkka, ja sámi ja eará álgoálbmotmáilmmi dutkit ovdanbuktet iežaset pedagogalaš dutkamiid.

Logaldallamiid lassin leat konferánssas maid suffáságastallamat ja guokte girjealmmuheami. 

SáMOS-prošeavtta loahpahankonferánsa «Unna olbmožiid dihtii» lágiduvvo boahtte vahkus, njukčamánu 21.–23. beivviid, Diehtosiiddas Guovdageainnus. Konferánsii leat dássážii dieđihuvvon 130 oasseváldi miehtá Sámi. 

-Almmuhus-