-Almmuhus-
OĐĐASATMánáide ođđa sámi neahttaráidu

Mánáide ođđa sámi neahttaráidu

-

-

Odne sáddegoahtá NRK Sápmi ođđa neahttaráiddu mánáid várás. Ráiddus galget golmmas čoavdit ipmaša.

Imaš lea NRK TV-ráidu, mas dáhpáhuvvet veahá makkárge ipmašat, ja dat lea 6-12-jahkásaččaid várás, čállá NRK Sápmi preassadieđáhusas.

 

Čovdet ipmaša

Dás mii oahpásmuvvat Ole Máhttii, Sárai ja Levii, geat geahččalit čoavdit ipmaša gosa nieida lea šaddan go ii dihtto gostege.

Jos dát golmmas nagodit čoavdit ipmaša, de besset miellahttun čiegus Imaš-searvái.


Gávdno neahtas: Ráiddu gávdná NRK neahttasiidduin ja dat čájehuvvo maid TV:s. Preassagovva: NRK Sápmi

 

23 prográmma

Čoavddedettiin ipmaša fertejit váldit oktavuođa daiguin, geaid váruhit juoga dahkamuš áššiin. Maiddái fertejit čoavdit kodaid ja birget hástalusaiguin, mat gáibidit návccaid.

Ráiddus leat 23 prográmma ja dat sáddejuvvojit NRK TV:s ­gaskavahkuid ja lávvardagaid miessemánu 22. beaivvi rájes.

 

Jearahallan mánáid miehtá Sámi

Ráidu lea ráhkaduvvon sámemánáid jearahallamiid vuođul, mat leat dahkkon Snåase rájes ­gitta Girkonjárgga rádjái.

– Sávvat ahte nákcet čohkket olles bearraša dán imašmátkái, lohká NRK Sámi mánáidredak­tevra Norleif Krokmo preassadieđáhusas.

-Almmuhus-