-Almmuhus-
-Almmuhus-
MAGASIIDNA –Makkár ivnniid sihtabehtet?

–Makkár ivnniid sihtabehtet?

-

-

Tyrihans fitnodaga beaivválaš jođiheaddji lea ráhkadeamen ođđa silkki gávtti várás, ja dan oktavuođas dáhttu sápmelaččain gullat makkár ivnniide sii liikošedje.

 – Mii leat viežžan inspirašuvnna dološ liinniiguin mat olbmuin leat leamaš giisávuođus, olu silkkiin leat islamoskku symbolat, muhto mii leat geahččalan daid garvit go eat dieđe lea go dat heivvolaččat sápmelaččaid mielas, muitala Tyrihans fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Hans Stubb.

 

Gulaskuddá geavaheddjiiguin

Tyrihans fitnodat ráhkada bunáda- ja gáktečiŋaid ja olu sápmelaččain dáidet leat silkkit maid Tyrihans lea ráhkadan. Hans Stubb dat eanaš bargá ivdne ja hearvaheivehemiiguin ja dál leage ráhkadeamen ođđa silkki mas lea loddi váldohearvan. Facebook bokte lea Tyrihans jearran makkár ivnniide olbmot liikojit go sii háliidit geavahit sámeinspirerejuvvon ivnniid.

– Mun in leat ieš sápmelaš ja danne geahččalan gulaskuddat singuin geat galget geavahit liinni, čilge Stubb.

Dán liinni hearvva maid lohká áigut rievdadit.

– Dás váldit eret dieid mánuid, muhto daid lottiid gal diktit, muitala son.

 

Dáppe beasat oaidnit maid olbmot evttohit:

 

 

Bildet viser et nytt Påfuglsjal som er under utvikling. Det skal lages i samisk inspirerte farger.Vi tar gjerne i mot…

Posted by Tyrihans AS on 22. cuoŋománu 2015

Pasteallaide liikojit

Maŋimuš áiggiid leat pasteallaivnnit leamaš bivnnuhat go lea sáhka silkkiid birra, dan lea maiddái Stubb vávján.

– Jua mun dieđán, muhto jáhkken ahte ammal dál leat olbmot dolkan daidda pasteallaide danne geahččalin ge dien gova bidjat mas dan liinnis lea veaháš seavdnjadat korállaivdni. Muhto olusat leat vástidan ahte ain sihtet čuvges pastealla ivnniid, turkiisa ja mintaruonáivnniid, ja mun jeagadan sin. In mun hálit bidjat dakkár ivnniid maidda olbmot eai liiko, čaibmá son ja muitala ivdneheiveheami leat hástaleaddjin.

– Muhtumin lihkostuvan ja olbmot lohket liikot ivnniide maid lean válljen, eará háviid ges eai leat veaháge liikon, čilge son.

 

Ráhkada ostiid miela mielde

Stubb muitala iežas ovdal maid ráhkadan silkkiid maidda lea viežžan inspirašuvnna sámekultuvrras. «Sarvvis»-silki lea maŋimuš dakkár.

– De leat geavahan juvlahearvvaid ja diekkáriid. Lean maid vuohttán ahte olusat leat diŋgogoahtán daid «piano-liinniid» ebayas, muhto dieid mállet liinniid in leat vel jerron ráhkadit, dadjá Stubb ja muitala iežas ráhkadit dan maid oastit sihtet.

– Muhto mis ii leat vejolaš ráhkadit diekkár riessaniid gal go daid ebay liinniin leat, dasa galgá erenoamáš mášiidna ja mis ii leat dakkár, čilgesta son.

Ebay liinnit leat ráhkaduvvon koanstafiberis acetatas, Tyrihansliinnit ges leat albma silkkis ráhkaduvvon.

 

Ealli bivttas

Stubb mielas lea somá bargat sámečiŋaiguin.

 – Sámesilkkit lea sierra oassi Tyrihans buvttadeamis. Sámečiŋaiguin lea gelddolaš bargat go gákti lea ealli bivttas mii rievddada jagis jahkái ja ovdána čađat. Dat ii leat dego bunáda mii galgá leat juste nu mo lea leamaš 1800-logu rájes. Nu sáhttá sámesilkkiid ivnniiguin stoahkat ja heivehit gáktemohta mielde.

 

-Almmuhus-