-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Máhtte Niillas 4 jagi

Máhtte Niillas 4 jagi

-

-

Min ráhkis unnaviellja Máhtte Niillas, deavdá 4. jagi odne 03.04.19. Mii leat nu buorit dutnje. Dearvuođat eatnis, áhččis ja stuorravielljas.

-Almmuhus-