-Almmuhus-
OĐĐASAT«Luondu oahpaha» vuittii skuvla­huksema

«Luondu oahpaha» vuittii skuvla­huksema

-

-

«Luondu oahpaha» prošeakta lea dat evttohus mii lea lihkustuvvan buoremusat, ja entreprenevra illuda álgit hukset skuvlla Guovdageidnui.

Guovdageainnu ođđa skuvlaprošeavttas lea mearriduvvon vuoiti, arkiteakta lea Ola Roald Arkitektur ja entreprenevra Peab Bjørn Bygg AS.

Suohkanstivra galgá meannudit jury mearrádusevttohusa suohkanstivračoahkkimis juovlamánu 17. beaivvi.

Jáhkehahtti konseapta

Jurys leat leamaš arkiteavttat, oahpaheaddjit, VBL-áirras, várresátnejođiheaddji ja opmodatossodaga ja bajásšaddanossodaga bargit.

Jury čálii iežaset mearrádusas ahte prošeakta «Luondu oahpaha» lea hirbmat jáhkehahtti konseapta buot dásiin; movt dat lea sajustuvvon viessosadjái, johtolatčoavddus ja olgoareálaid hábmen, váldofunkšuvnnaid sajusteapmi, siskkáldas gulahallan ja movt eaŋkilfunkšuvnnat lea čovdojuvvon. Seammás árvvoštallo prošeakta leat nanusin, ja dat mii lea lihkostuvvan buoremusat.

Buoridit prošeavtta 

Ođđajagemánu rájes galgá arkiteakta ovttas ohppiiguin, skuvlla bargiiguin ja eará geavaheddjiiguin buoridit prošeavtta nu ahte oažžu buot buoremus čovdosiid.

Giđa mielde ráhkaduvvojit loahpalaš čovdosat. Plánejuvvon huksenálgin lea 2021 geasi/čavčča, ja meroštallan huksenáigi lea guokte jagi. Huksenáigodaga galget oahppit ja oahpaheaddjit atnit gaskaboddosaš skuvlaviesu, ja suohkan lea  ohcame čovdosa dasa. 

Duhtavaš

PEAB hálddahusdirektevra Per Ivar Rasmussen muitala Ávvirii ahte sii illudit álgit prošeavttain. 

– Mii leat hui movttegat go leat ožžon dan vejolašvuođa, ja leat hirbmat duhtavaččat konseapttain man leat ráhkadan ja beassan čájehit Guovdageainnu suohkanii, dadjá Rasmussen. 

«Luondu oahpaha» lea prošeavtta namma, ja Ávvir jearrala manne lea juste dat namma. 

– «Luondu oahpaha» boahtá das go mii leat čoavdán ovttasdoaibmama olgo- ja sisbirrasis nu ahte heive oahpahusa maid čađahit olgun, muitala Rasmussen. 

Vuoruhit báikkálaš ealáhusaid

Suohkana neahttasiiddus čuožžu ahte skuvlaprošeakta sáhttá buktit lassiváikkuhusaid báikkálaš ealáhusaide.

– Mii entreprenevran áigut geavahit báikkálaš ealáhusaid prošeavttas, min fitnodat vuoruha báikkálaš ealáhusaid, muitala Rasmussen ja lasiha: 

– Mis galget gaskal 60-80 bargi Guovdageidnui, ja dat dovdo Guovdageainnu ealáhusaide juohke ládje.  

Rasmussen muitala maid ahte sii illudit álgit hukset skuvlla. 

– Dat lea earenomáš prošeakta, ja mii illudit boahtit Guovdageidnui ja álgit huksemiin. 

SKUVLA: Dá lea skuvlla tevnnet. Govva: Šearbmagovva Guovdageainnu suohkana neahttasiiddus
SKUVLA: Dá lea skuvlla tevnnet. Govva: Šearbmagovva Guovdageainnu suohkana neahttasiiddus
-Almmuhus-