-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Luohpan ráđđealmmájin

Luohpan ráđđealmmájin

-

-

Kárášjoga gieldda ráđđealmmái lea mannan bearjadaga cealkán ahte heaitá ráđđealmmájin dakkaviđe.

Kárášjoga ráđđeálmmái Elfrid Boine lea bearjadaga sádden diehtojuohkin e-poastta gieldda hálddahusa jođiheapmái, mas ovdan boahtá ahte luohpá ráđđeálbmávirggis.

 

Otná rájes ii leat šat

Bajilčála siskkáldas e-poasttas man Ávvir lea beassán oaidnit, lea «Mu dilálašvuohta Kárášjoga gielddas». E-poastas boahtá ovdan ahte Kárášjoga politihkalaš jođiheapmi háliidit rievdadusa hálddahusa bajimus jođiheames.

Elfrid Boine čállá viidásat ahte dat mearkkaša ahte otná rájes ii leat son Kárášjoga gieldda ráđđealmmái.

E-poastas čállá Boine ahte son lea barggus dán vahku, go lea čorgemin kantuvrra iige boađe oassálastit ovttage čoahkkimis, iige čađahit bargguid mat gullet ráđđealbmá ámmáhii.

 

Ávvir lea váldán oktavuođa Kárášjoga ráđđeviesuin ja doppe dieđihuvvo ahte sadjásaš ráđđeálmmái lea Kurt Maurstad.

 

Ii kommentere

Kárášjoga várresátnejođiheaddji John Nystad ii hálit olus kommenteret ráđđeálbmá-áššis, muhto duođašta ahte lea čuožžilan juoga mii dagaha ahte politihkkárat dál árvvoštallet bargoveagaášši.

Nystad ii hálit čilget dađi eambbo áššis, muhto lasiha ahte gaskavahku lea liige ovdagottečoahkkin gos galget digaštallat ášši.

– Mun in hálit olus eambbo kommenteret dál, lohká Kárášjoga várresátnejođiheaddji John Nystad.

 

Ávvir ii leat ožžon ságaide Kárášjoga sátnejođiheaddji Svein Atle Somby iige Elfrid Boine, kommenteret ášši.

 

- Advertisement -
-Almmuhus-