-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATLuitet njálla­čivggaid Ráissa mátta­beallái

Luitet njálla­čivggaid Ráissa mátta­beallái

Journalista

-

-

Mátta- ja Gaska-Norggas laská njállanálli, čájehit dán jagi vákšunbohtosat. Birasdirektoráhtta doaivu njállaluoitimiin buoridit Davvi-Norgga dili.

– Máddin vásihat ahte njállanálit lasket ja ahte johtet guovlluid gaskkaid. Davimus Norggas lea njállanálli ain heajumus dásis. Jus njállanáli dilli buorránivčče davvin maid, de sáhtášeimmet čatnat oktii Ruošša beali mealgat stuorát njállanáliin, lohká Birasdirektoráhta direktevra Ellen Hambro preassadieđáhusas. 

Dán jagi logut Skandinávias: Oktiibuot lea 450 ollesšattot njála. Norggas lea duođaštuvvon ahte 2020:s ledje 43 njállabeassádaga, Várnjárggas gitta Hardangerduoddarii, Ruoŧa bealde ledje 36 njállabeassádaga. Njállanálli lassána jagis jahkái vaikko beassádaga sturrodat rievddada. 

Ráissas ja Ivgubađa gaskkas njállaguovlu Birasdirektoráhtta dieđiha njállanáli dili lea heajumus dilis. Davábealde Sáltoduoddara leat dušše 30 njála bieđgguid, eatnašat Suoma ja Ruoŧa rájá alde. Iige nuppe bealde rája leat buoret dilli. Njállačivggaid luoitin Várnjárggas 2018:s, 2019:s ja 2020:s lea buoridan dili. Mannan geasi ledje doppe vihtta njállabieju main ledje čivggat. Ná olu eai leamaš dan rájes go njállavákšun álggahuvvui 2001:s.  Dál áigu Birasdirektoráhtta luoitit njálačivggaid Ráissa máttabeallái Romssa ja Finnmárku fylkii. Hambro lohká Ráissa ja Ivgubađa gaskka lea buorre njállaguovlu gos leat njálabiejut. 

-Almmuhus-