-Almmuhus-
-Almmuhus-
MAGASIIDNALossa mánnávuohta láidestii dáiddamáilbmái

Lossa mánnávuohta láidestii dáiddamáilbmái

-

-

Mánnán lei Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen lagabui gávcci jagi čadnon gitta buohcceviesu seŋgii. Mánnávuođa ahkidis dilis guorragođii geainnu dáiddamáilbmái. Dál leat vássán 50 jagi dan rájes go čájehii iežas govaid vuohččan. 

 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

-Almmuhus-