-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMILogi bivnnuheamos bearalmátkki

Logi bivnnuheamos bearalmátkki

-

-

Loga dás mat dat logi bivnnuheamos bearalmátkkit leat Sámis (Finnmárkkus) ja gos leat eanemus bearalmátkehasat.

Luomostallat lea buorre, muhto go suffái álgá gohpi šaddat ja TV:s ii šat oro dáigá, de sáhtát lávkka páhkkestit ja bijadit bearalmátkekodaid čoaggit daid olu iešguđet bearalmátkkiin. Váldde mielde bearraša, olbmáid, beatnaga dahje bijat akto bearalmátkái!

Muitte fal váldit koda man gávnnat várrečohkas vai beasat registrerehahttit iežat, vai earat oidnet makkár čohkain don leat finadan.

 

Dá leat 10 bivnnuheamos bearalmátkki Sámis (Finnmárkkus):

1. Porsáŋgu: Činavuohppi, Billávuotna. (54 olbmo)

2. Deanus: Suolovárri. (51 olbmo)

3. Porsáŋgu: Rávttošnjárgga tuvra- ja kulturbálggis. (47 olbmo)

4. Guovdageaidnu: Ginalvárri. (46 olbmo)

5. Deatnu: Jievjamiesoaivi. (42 olbmo)

6. Guovdageaidnu: Bealljáš. (40 olbmo)

7. Deatnu: Bokcávárri/Stuorračohkka. (40 olbmo)

8. Deatnu: Skiippagurra tuvrabálggis. (39 olbmo)

9. Kárášjohka: Oalgevárri. (38 olbmo)

10. Kárášjohka: Stuorra geađgi – boares sáttogáddi. (38 olbmo)

 

Eanemus bearralmátkkehasat Sámis (Finnmárkus):

1. Deatnu: 127 olbmo vázzán 843 mátkki.

2. Guovdageaidnu: 127 olbmo vázzán 534 mátkki.

3. Kárášjohka: 84 olbmo vázzán 445 mátkki.

3. Porsáŋgu: 91 olbmo vázzán 241 mátkki.

 

Perletur neahttabáikkis gávnnat kártta, čilgehusa mátkkis nu go man guhkki dohko lea ja man váttis lea dohko beassat. Don sáhtát válljet makkár suohkanis háliidat vázzit.

-Almmuhus-