-Almmuhus-
OĐĐASATLobiheamet njuovvan ealggaid

Lobiheamet njuovvan ealggaid

-

-

Politiijat dieđihit Twitteris ahte sii leat gávdnan guokte lobihis njuovvansaji Suoidneleavššis.

Boazopolitiijat gávdne guokte lobihis ealganjuovvansaji. Sii áiggoše cavgilemiid ášši birra jus olbmot leat oaidnán dahje gullan maidege. Politiijat leat váldán DNA iskosiid njuvvon ealggain. 

– Jus okta ge fállá vuovdit ealggabierggu maid don várohat lea suolabiergu, de dieđit midjiide. Min telefonnummar lea 02800, čállet politiijat Twitteris.  

-Almmuhus-