-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATLoatnakássas eai leat goassege ovdal leamaš eambbo máksinmaŋdeamit 

Loatnakássas eai leat goassege ovdal leamaš eambbo máksinmaŋdeamit 

-

-

Eai goassege ovdal leat nu máŋga Loatnakássa rehkega maŋiduvvon. Ođđajagemánus miessemánnui leat 150 000 kundára maŋidan 580 000 rehkega oktiibuot. 

Buohkat geat mákset oahpoloana sáhttet maŋidit rehkega 36 geardde, dahje lea golbma jagi. Okta Loatnakássa koronadoaimmain lea leamaš ahte kundarat leat njukčamánu 2020 rájes sáhttán maŋidit máksima nu ahte ii rehkenasto daid 36 hávvái. Dat doaibma bistá 2022 lohppii. 

Máŋga maŋideami 

Ođđa logut čájehit at olusat geavahit vejolašvuođa maŋidit rehkega, vaikko koronapandemiija lea juo nohkan. 2022 vuosttaš viđa mánus leat 150 000 kundara maŋidan oktiibuot 580 000 rehkega. Seamma áigodagas diibmá maŋiduvvojedje 518 000 rehkega, ja 2020:s ges 497 000. 

– Seammás go máksinmaŋideamit lassánit, de leat unnit rássamat. Dat čájeha ahte maŋideamit geavahuvvojit jierpmálaččat. Eai leat goassege ovdal nu unnán rihkkon šiehtadusaid, dadjá Lånekassena hálddašeaddji direktevra, Morten Rosenkvist, pressadieđáhusas. 

Ohcet eambbo go ovtta maŋideami 

Go kundarat ohcet maŋideami, de sáhttet válljet galle rehkega háliidit maŋidit. Eatnašat ohcet maŋidit eambbo go ovtta. Oktiibuot leat Norggas 750 000 olbmo geat mákset oahppoloana, ja 246 000 sis leat ohcan unnimus ovtta máksinmaŋideami dan rájes go koronapandemiija álggii  2020 njukčamánus.

-Almmuhus-