-Almmuhus-
OĐĐASATLiige juolludeamit  vuovdedollui

Liige juolludeamit  vuovdedollui

-

-

Ođasmahtton nationálabušeahtas evttoha ráđđehus juolludit 50 miljovnna kruvnna vuovdedollui go lea šaddan heahtái koronavirusa Covid 19 roasu dihtii. 

Ráđđehus dieđiha sii evttohit ođasmahtton nationálabušeahtas juolludit vuovdedollui 50 miljovnna kruvnna erenoamáš liigedoaibmaruhtan Covid 19-leavvama dihtii. Ulbmil doaibmapáhkain lea oažžut johtui beahcečuohppama go dál lea uhcit gálvojearru sahejuvvon fielluide. Huksensuorgi lea geahpedan mealgat iežaset doaimmaid ja nu ii jerro olus sahejuvvon ávdnasat sahárusttegiin ja dat čuohcá vuovdedollui. 

– Lean guldalan maid dát ealáhussuorggit lohket ja lean ilus go sáhtán dákkár doaibmapáhka sidjiide juohkit doalahan dihtii beahcečuohppama jođus, lohká eanadoallo- ja biebmoministtar Olaug Bollestad preassadieđáhusas.

Lohká dáid doaimmaid maiddái veahkehit muorrabuvttadanindustriija. Doaibmapáhka bokte sáhttá vuovdedoallu njárbudit vuvddiid, mat leat dat bázahusat maid muorrabuvttadanindustriija dárbbaša. 

-Almmuhus-