-Almmuhus-
OĐĐASATLevgejit kvenaleavggain

Levgejit kvenaleavggain

-

-

UiT Norgga árktalaš universitehta lea rievdadan levgenbagadusaid.

Dás rájes galgá kvenaleavga maid oidnot buot Universitehta campusiin go lea levgenbeaivi, sihke Romssas, Áhkánjárggas, Hársttáin, Álttás ja Hámmárfeasttas. 

– Mii fertet čuovvut njuolggadusmearrádusaid mat gusket levgemii, ja leat viežžan dieđuid Romssa suohkanis ja Romssa fylkkasuohkanis, dadjá UiT doaibmaossodagas Frode Hansen Ruijan Kaikui.

-Almmuhus-