-Almmuhus-
-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMI Ledjona attáldat ráhkistit ja čájehit ovddasmorraša riggudahttá vahkku

Ledjona attáldat ráhkistit ja čájehit ovddasmorraša riggudahttá vahkku

-

-

FIERCA

Doaimmat olles váimmuin. Jus áiggut olahit juoga, de fertet maid bargat dan ala. Dán vahkku eai čovdojuvvo áššit iešalddis.

Dál ii ábut garvit hástalusaid. Geavat fiercca áŋgirvuođa ja dáhtu beassat hástalusaid čađa.

Jurdilit gal fertet ovdal go čađahat maide. Loahpas gávnnat uvssa mii rahpá čovdosiid dutnje.

VUOKSÁ

20/4-21/5

Dat mii orru álki ja geahpas, šaddá jođánit váttisin. Dál lea dehálaš diehtit man guhkás áiggut mannat, ja man olu návccaid áiggut bidjat dasa.

Man olu ovddasvástádusa áiggut váldit badjelasat?

Dál vázziba friddjavuohta ja ovddasvástádus giehtalagaid. Mađi eambbo ovddasvástádusa válddát, dađi eambbo friddjavuođa oaččut.

Mađi unnit friddjavuohta, dađi unnit ovddasvástádus.

Friddjavuohta gáibida ovddasvástádusa, ja ovddasvástádus addá friddjavuođa justte dál.

JUMEŽAT

21/5-21/6

Álggus dán vahkku boahtá soames hástalit du jurdagiid ja addit dutnje ođđa fuomášumiid ja ipmárdusa.

Muđui vahkkus fertet njiellat daid ja gávnnahit mo galggat čađahit daid ođđa jurdagiid.

Vel buori ideaide ferte muhtumin bidjat olu barggu ja návccaid, vai olahivččii ulbmiliid. Nu dat beare lea dál.

Dál lea vejolaš jorgalahttit jurdagiid daguide, ale fal manat dan vejolašvuođa!

REABBÁ

22/6-22/7

Buot buoremus dutnje dál lea ráhkistit.

Ii fal nu ahte dus lea ovddasvástádus muhtimii ja dovddat deattu, muhto irggástallat, stoahkat ja hástalit iežat.

Leage duostil ja geahččalatta dovdduid.

Jus leat hutkái, de atte alccet olu saji dán vahkku. Dánsso jus liikot dánsut, lávllo jus lea lávlla masa liikot.

Sáhttá gáibidit olu barggu ja dárkilvuođa addit alccat luohttevašvuođa ja saji. Liikká galggat dahkat dan!

LEDJON

23/7-22/8

Du ruoktu lea du šloahtta! Die oažžu leat du vuolggasadji dán vahkku.

Dat guoská sihke du fysalaš ruktui, mii buktá olu ilu dutnje, muhto maiddái ruktui gosa leat čadnon olu dovddut.

Du attáldat ráhkistit ja čájehit ovddasmorraša earáide riggudahttá du vahkku.

Friddjavuohta ii leat dušše leat das alccet, muhto maiddái čájehit ovddasmorraša olbmuide geaid ráhkistat.

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Dán vahkku galggat doibmet bargguid mat du mielas leat dehálaččat.

Ale váldde badjelasat earáid doaimmaid, vaikko du mielas orru dehálaš veahkehit.

Dus ferte leat sihke áigi ja sadji eallimis čađahit dan mii du mielas lea dehálaš.

Bija rájáid ja čohkke návccaid.

Easka de sáhtát doibmet dan maid duođai háliidat.

VIEHKAT

23/9-22/10

Dál lea áigi jorgalahttit jurdagiid ja sániid doaimmaide.

Jus amas geainnut baldet du, de galggat dušše hoigadit balu eret.

It dárbbaš ballat, muhto baicca illudit.

Jus nagodat leat stáđis ja luohttit alccat, de vásihat olu suohttasiid, seammás go čiekŋudat bargguide.

Eai leat eará luottat duolbmut, nu ahte deaivit eallimiin olles fámuin ja áŋggaštusain.

SKORPIUVDNA

Dán vahkku galggat boahtit eret mierkkás ja sierravuođas.

Leat go dovdan iežat veahá olggobealde, de lea áigi searvat máilmmi sirkusii fas.

Ale divtte hearkivuođa bissehit du.

Jus it divtte hearkivuođa bissehit du, de šattat čaffadeabbon!

Ráhkisvuohta lea buot eanemus berošmeahttun dutnje.

BÁHČČI

22/11-21/12

Jus áiggut oasi vejolašvuođain, de fertet fátmmastit daid ja dahkat juoga daiguin.

Mađi eambbo návccaid bijat dasa, dađi stuorát vejolašvuođaid oaččut ja buoret bohtosiid.

Mo galggat diehtit maid don sávat ja áiggut?

Dán vahkku it galgga earáid ja rádio guldalit.

Don fertet baicca guldalit du nieguid ja áibbašemiid. Váldde ovddasvástádusa ja doaimmat daid!

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Ale vikka bidjat iežat badjelii go leat.

Árvvus ja ovddeš doaimmain ii leat mearkkašupmi.

Mearkkašupmi lea baicca das maid don barggat ja makkár beliid don čájehat earáide.

Ale doalat vássánáiggi. Hábme baicca iežat boahtteáiggi nu mo don háliidat.

Váldde ovddasvástádusa boahtteáigái ja vállje rievttes geainnuid.

Buoremus lea ráhkistit dan maid barggat, beroškeahttá maid barggat.

ČÁHCEOLMMÁI

Dál sáhttá leat dárbbašlaš jorgalahttit jurdagiid ja nieguid doaimmaide.

Daddjo ahte ártegis ideat buktet originála bohtosiid.

Leage stáđis go čađahat doaimmaid.

Gozit ahte boađus ii šatta nu ártegin ja originálan ahte ii šat doaimma.

Du bargun šaddá gozihit ahte boađus doaibmá árgabeaivvis.

GUOLIT

19/2-20/3

Ale bala juohkimis jurdagiid ja ipmárdusa.

Dat duohtavuohta mii boahtá váimmus lea deháleabbo go dat mii boahtá jierpmis.

Ale leage beare jierbmái ja áŋgir olahit bohtosa, muhto geahča baicca mii lea dehálaš du eallimis.

Buorre boađus lea ulbmilmeahttun jus dat ii mearkkaš dutnje maide.

Smávit boađus sáhttá leat buorre, jus dat boktá dus mearkkašumi

Horoskopa ráhkadan: Atle Skretting, astrologa, NTB

- Advertisement -
-Almmuhus-