-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATLea go juogehahtti?

Lea go juogehahtti?

-

-

Kripos lea ráhkadan filmmaža mas lea nama «Juogehahtti?».

Diehtojuohkinfilbma lea ráhkaduvvon dan dihte go dálá nuorat ellet mobiillas ja geavahit áppaid mat láhčet dili govaide, videoide ja juohkimii. Dađi bahábut mielddisbuktá maiddái dát juohkinkultuvra ahte nuoraid váldet – ja juhket iežaset ja earáid seksualiserejuvvon govaid ja videoid. Lea rievtti mielde ráŋggáštusvuloš VÁLDIT, VURKKODIT dahje JUOHKIT álásgovaid dahje filmmaid soapmásis gii lea vuollil 18 jagi boaris, dieđihit Kripos ja Finnmárkku politiijaguovllu.

-Almmuhus-