-Almmuhus-
KULTUVRALávkejit lávdái rohttestit soga láhppon luđiid

Lávkejit lávdái rohttestit soga láhppon luđiid

-

-

Studeanttat, geat leat musihkkakurssa čađahan, galget lávdái lávket ja ovdanbuktit iežaset soga luđiid boahtte vahkku.

Sámi Musihkkaakademiija studeanttat leat oassálastán Láhppon luđiid ozus -kursii, mas sii leat guorahallan iežaset ruohttasiid ja geahččalan gávdnat iežaset sogaid luđiid. Kurssa bohtosiid oažžu dál gullat konsearttain Ohcejogas ja Anáris, čállá Sámi Oahpahusguovddáš preassadieđáhusas.

 

Rohttet luđiid ja muitalit muitalusaid

– In dovdan ovttage luođi iežan sogas ovdal go vázzigohten Sámi Musihkkaakademiija ja dan kurssa. In livčče jáhkkán gávdnat maidege, muhto nu mun gávdnen, inge dárbbašan oba nu máŋgga sohkabuolvva duohken ohcat. Oalle gelddolaš lea go mii studeanttat beassat buohkat dál lávddi ala rohttet luđiid ja muitalit muitalusaid maid leat gávdnan, muitala sámemusihkkastudeanta Laura Tapiola Ohcejogas.

 

Konsearttas maiddái anáraš livđet

Gávdnon luođit ja livđeh -konsearttas gullat luđiid lassin anáraš livđiid. Livđe lea anáraččaid juoigansuopman, mii lea leamaš láhpposis máŋggalogi jagi, muhto gávdnui anárašgiela ealáskahttima miehtebiekkas.

Konsearta lea oassi Čuojat! Juoigga! Livđuu! Leudde! -prošeavtta oahpus. Konsearta lea mánnodaga cuoŋománu 24. beaivvi Davit Áilegas-dálus Ohcejogas, ja bearjadaga cuoŋománu 28. beaivvi Anáris Kultahovi hoteallas.

-Almmuhus-