-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATLágidit konfe­ránssa sámi immá­teriála kultur­árbbi nannema birra 

Lágidit konfe­ránssa sámi immá­teriála kultur­árbbi nannema birra 

-

-

Kulturráđđi ja Sámediggi lágidit skábmamánu 3. ja 4. beaivvi  konferánssa sámi immateriála kulturárbbi birra Ringve musihkkamuseas. 

Konferánssa ulbmilin lea loktet ipmárdusa ja diđolašvuođa sámi immateriála kulturárbbi birra, mas vuođđun lea nanaguoddevaš ovdáneapmi. Fágalaš sáhkavuoruid ja debáhtaid bokte konferánsa ovddida viiddis digaštallamiid práksisiid, árbevieruid, giela ja máhtu gáhttemis ja fievrrideamis Sámis.

– Illudan searvat konferánsii ja gullat miellagiddevaš sáhkavuoruid, ovdanbuktimiid ja ságastallamiid immateriála kulturárbbi, máhtu ja práksisiid iešguđetge beliid birra. Rájárasttideaddji ja oppasámi perspektiiva lea dehálaš sámi dáidda-, kultur- ja kulturárbebarggus. Dakkár davviriikalaš konferánssas mun deattuhan Davviriikkaid stáhtaid ovddasvástádusa loktet ja ovddidit maiddái sámi immateriála kulturárbbi, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma preassadieđáhusas.

Kultur- ja dásseárvodepartemeantta stáhtačálli Odin Adelsten Aunan Bohmann ja Sámi parlamentáralaš ráđđi rahpet konferánssa.

Fáddá

Konferánssa fáddán leat maid čuolmmat mat čatnasit sámi kulturárbbi gávppálašvuhtii. Guđe mekanismmat hehttejit ja guđe mekanismmat fas ovddidit fievrridit máhtu ja árbevieruid, ja makkár hástalusaid vásihit dán suorggi aktevrrat. Šaddet maiddái ságastallamat livččii go listen buorre jurdda gáhtten ja fievrridan dihtii sámi immateriála kulturárbbi.

Ruonáeatnama nationálamusa vásáhusat

Davviriikkaid aktevrrat juogadit vásáhusaideaset listemis práksisin dahje árbevierrun UNESCO listtuin. Earret eará boahtá Kirstine Møller Ruonáeatnama nationálamuseas ja arkiivvas muitalit immateriála kulturárbbi birra, man vuolggasadjin lea Ruonáeatnama inuihtalaš rumbodánsun ja -lávlun.

– Muhtun sámi ásahusat muitalit sin barggu birra immateriála kulturárbbi gáhttemis ja fievrrideamis, ja guoskkahit iešguđetge čuolmmaid mat gullet dien oktavuhtii, čállá Sámediggi.

Konferánsa lea oassin Norgga ovdagottis Davviriikkaid ministtarráđis 2022:s, ja čuovvula UNESCO jagi 2003 immateriála kulturárbbi gáhttemii guoskevaš konvenšuvnna implementerenbarggu.

Konferánssa loahpas lea panelaságastallan das mo Norgga, Ruoŧa ja Suoma eiseváldeásahusat sáhttet váikkuhit nu, ahte sámi immateriála kulturárbi loktejuvvo riikkarájiid rastá.

-Almmuhus-