-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Kulturministtar háliida sámi kultuvrra oassin Norgga kulturárbbis

Kulturministtar háliida sámi kultuvrra oassin Norgga kulturárbbis

-

-

Ođđa kulturdieđáhus galgá hábmejuvvot. Kulturdepartemeanta álggaha lagas ovttasbarggu Sámedikkiin vai sámi kultuvra ja dáidda loktejuvvošii.

Ođđa kulturdieđáhusa hábmemis háliida Kulturdepartemeanta kártet makkár oassi sámi dáidagis lea servodagas, vai sáhttet ráhkadit strategiija movt loktet sámi dáidaga ja kultuvrra ođđa arenaide.

– Ráđđehus háliida ahte sámi kultuvra galgá diehttelas oassin Norgga muitalusas, ja lea eaktu vai lea rikkis ja máŋggadáfot kultureallin boahtteáiggis, čállá departemeantta preassadieđáhusas.

 

– Oassin buohkaid identitehtas

– Sámi dáidda ja kultuvra ferte oažžut vel čielgaset jiena Norggas. Buohkat geat orrot riikkas fertet dohkkehit sámi kulturárbbi oassin min identitehtas, ja mii fertet sihkkarastit ahte miehtá riikkas besset oahpásnuvvat dainna. Ovdamearkan sáhttet leat sámi buvttadeamit Kultuvrralaš skuvlalávkkas, sámi dáidda ođđa našunálamuseai, Beaivváš-teáhter bihtát ja eambbo kultuvra ja luohti TV:s, lohká kulturministtar Linda Hofstad Helleland.

 

 – Sáhttá loktet sámi dáidaga 

Sámediggepresideanta atná ministara árvalusa árvvus.

– Lea dehálaš lávki, geainnus oažžut eanet ipmárdusa sámi kultuvrii ja servodahkii. Jus jurdda čuovvoluvvo, de sáhttá loktet sámi dáidaga ja kultuvrra, lohká Aili Keskitalo preassadieđáhusas.

 

Gávdnat čovdosa man buohkat dorjot

Kulturdepartemeanta doallá skábmamánu 10. beaivvi vuosttaš cealkámuščoahkkima Sámedikki hálddahusain. Čoahkkimis lea kulturdieđáhus fáddán.

Ođđa jagis galget eambbo čoahkkimat dollot, ja departemeanta háliida lagas gulahallama Sámedikkiin.

Mihttun lea hábmet strategiija man sihke Sámediggi ja Stuoradiggi sáhttet ollásit doarjut.

- Advertisement -
-Almmuhus-