-Almmuhus-
OĐĐASATKorona­logut njidjet Norr­bottenis

Korona­logut njidjet Norr­bottenis

-

-

Čieža olbmo ožžot divššu buohcciviesus korona geažil.

Mannan vahkku koronalogut Norrbottenis čájehit ahte njoammun ja dárbu buohcciviesudikšui njiedjá.

Disdaga leat čieža olbmo Norrbottenis geat ožžot divššu buohcciviesus korona geažil, okta sis lea intensiiva-ossodagas.

Mannan vahkku, vahkku 25, ožžo 225 olbmo duođaštuvvot koronadávdda Norrbottenis. Maiddái dát lohku lea njiedjan ovddit vahkku loguid ektui. Vahkku 24 ožžo 395 olbmo duođaštuvvot koronadávdda.

Eanemus koronanjoammun Norrbottenis dáhpáhuvva dál Bájil, Julevu, Árviesjávrrie ja Árjepluovve guovllus.

Johkamohkis, Kalix, Överkalix ja Övertorneås ii duođaštuvvon ovttasge Covid-19 mannan vahkku.

Olles pandemiijaáiggis leat Norrbottenis leamaš alla koronalogut. Nu lea ain, vaikko njoammunlogut njidjet. Seammás čájehit logut ahte 56,4 proseantta Norrbottena álbmogis, geat leat badjel 18 jagi, leat ožžon vuosttaš korona boahkkodosa. 39,8 proseantta Norrbottena álbmogis leat ožžon nuppi korona boahkkodosa, dieđiha NSD aviisa.

-Almmuhus-