-Almmuhus-
KULTUVRAKevin Boine časkán oktii Ruoŧa násttiin

Kevin Boine časkán oktii Ruoŧa násttiin

-

-

Kevin Boine ja Fröken Snusk leaba ráhkadan lávlaga fárrolaga.

Dál lea liige buorre ágga illudit otná beaivái. Beakkán Kevin Boine lea časkán oktii Ruoŧa násttiin Fröken Snusk iežas ođđa lávlagis. Muhtun barttas gasku duoddara, bohccuid lahka ja guovssahasa vuolde, riegádii lávlla «DANS». 

– Bartatuvrras bođii jurdda čállit ovtta mielahis nissona birra, geasa «buohkain» lea hállu. Muhto, ii oktage diehtán mo «hooket» suinna. Nissonis lei vilda geahčastat, dánssui hirbmosit, ja dán eahkeda son háliidii veahá «BoomBoom», muitala Kevin Boine skealbma mojiin.

Okta dain stuorámus nissonartisttain

Oanehis áiggis lea Fröken Snusk šaddan okta dain stuorámus nissonartisttain ránnjáriikkas. Son lea leamaš bajimusas Ruoŧa hit-listtuin lávlagiin «RID MIG SOM EN DALAHÄST», ja lea vel rosá hápma alde.

Kevin Boine lea ges ollen oažžut guldaleddjiid sihke Norggas ja Ruoŧas, ja lea okta moatti Norgga artisttas gii lea lihkostuvvan rasttildit riikkaráji iežas šáŋŋeris.

-Almmuhus-