-Almmuhus-
OĐĐASATKárášjoga nisu rohkkáhan nuppi nissona

Kárášjoga nisu rohkkáhan nuppi nissona

-

-

Ášši galgá diggái čakčamánu 24. beaivvi.

Goalmmátlot jahkái nisu Kárášjogas lea áššáskuhtton go lea rihkkon ráŋggáštuslága § 273 go lea rohkkáhan nuppi nissonolbmo mannan giđa. Áššáskuhtton nisu galgá leat gaikon gillájeaddji vuovttaid ja huškkastan su ámadaju.

Gillájeaddji nissonis doddjui njunni.

Áššáskuhttimis čuožžu ahte loahppačuoččuhusas eaktuduvvo buhtadus gillájeaddji nissonii.

Čakčamánu 24. beaivvi beaiváduvvo ášši Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegottis.

Lei iFinnmark mii čálii ášši birra álggos.

-Almmuhus-