-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATJuohke viđát norgalaš juhká alkohola meara alde

Juohke viđát norgalaš juhká alkohola meara alde

-

-

– Muitet soahpat gii bissu čielggusin vai sáhttá vuodjit fatnasiin ruoktot, rávve alkojierpmeorganisašuvdna Av-og-til (duollet dálle) preassadieđáhusas.

Juohke viđát norgalaš juhká alkohola go lea lustafatnasis. Dát fuolastuhttá Av-og-til váldočálli Randi Hagen Eriksrud.

Son čilge eanaš jápminlihkohisvuođat gevvet go olbmot vulget ruoktot eahkedis dahje ihkku feasttas. 

– Lea seamma dehálaš ahte fanasvuoddji lea seamma čielggus go biilavuoddji, lohká Randi Hagen Eriksrud. 

Son čujuha maid lihkohisvuođalávdegotti 2018 raportii mii čájeha ahte lea golbma siva manin olbmot vudjet coahkásii dahje eará fatnasiid njeaiga: Alla leaktu, olu promilla ja seavdnjat.

Eriksrud muittuha maid ahte juhkan olbmui, gii lea mielde fatnasis, lea váddásut birget čázis jus fanas gopmána.

Juhkanolbmos lea váddásut birget go buot manná njoazibut ja juhkan olmmoš galbmo maid johtilabbot čázis, lohká Eriksrud.

Av-og-til alkojierbmeorganisašuvnna iskan čájeha ahte juohke njealját almmái liiko juhkat go lea meara dahje jávrri alde, muhto dušše 12 proseantta nissoniin vástidit dan seamma.

Albmát liikojit vuola juhkat fatnasis. Nissonat juhket bruvssa/limssa. Čázi dahje káfe, čilge Eriksrud ja ávžžuha eanet olbmuid juhkat alkoholakeahtes juhkamuša go lea meara alde.

Av-og-til váldočálli Randi Hagen Eriksrud deattuha ahte albma kapteaidna juhká káfe, iige cava. Ja jus berošta mearrasihkarvuođas ja háliida dearvan joavdat ruoktot, de ii juga alkohola go vuodjá fatnasiin.

-Almmuhus-