-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Juhkan ja dorron Álttás

Juhkan ja dorron Álttás

-

-

Oarje-Finnmárkku politiijain leamaš mannan ija vuot ollu bargu, ja dušše juhkanolbmuid geažil.

Oarje-Finnmárkku politiijaguovlu čállá iežas twitter neahttasiiddus ahte gaskaija maŋŋel mannan ija álge politiijat oažžut dieđuid iešguđet dáhpáhusaid birra. Buot dieđut bohte Álttás ja lei dušše juhkanolbmuid birra.

 

Doarrugohte
Beal ovtta sulaid ihkku bođii vuosttaš diehtu, gos politiijat gohččojuvvojedje muhtin priváhta doaluide, gos guokte albmá ledje álgán doarrut. Politiijat sirrejedje doronis gussiid ja dolvo albmáguovtto ruoktot. Ii goabbáge roasmmohuvvan.

 

Feastariedja
Maŋŋel go doronis guossit ledje dolvojuvvon ruoktot, de oaččui politiija dieđu, mas muhtin moittii feastarieja birra muhtin priváhta čujuhusas Álttás. Politiijat gohččo feasttas jaskkodit.

 

Badjeloivviid juhkan
Veahá maŋŋelaš deive politiijat muhtin albmá Áronjárggas Álttás, gii lei nu juhkan, ahte ii nagodan fuolahit alddes ja bidje su juhkanarestii.

 

Skihpárat fuolahedje
Politiijat deive maiddái nuppi albmá Álttá guovddážis diibmu 03:20, gii lei badjeloivviid juhkaluvvan. Politiijat guđđe albmá su skihpáriid háldui, geat galge fuolahit sus.

 

Doaruhuvvui
Muhtin almmái roasmmuhuvai veahá, maŋŋel go doaruhuvvui ja huškkastuvvui olggobealde muhtin olgobáikki Álttás, birrasii diibmu 03:40. Politiijat ledje báikkis ja ožžo dieđuid dáhpáhusas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -
-Almmuhus-