-Almmuhus-
OĐĐASATJohn Henrik Eira bajimusas SáB-listtus Ávjováris

John Henrik Eira bajimusas SáB-listtus Ávjováris

-

-

John Henrik Eira lea nammaduvvon bajimussii Sámeálbmotbellodaga válgalistui 2017 sámediggeválggaide  Ávjovári válgabiires.

Sámeálbmot Bellodat Ávjovári válgabiires doalai mannan vahkku nominašuvdnačoahkkima. John Henrik Eira, allaskuvllalektor ja eret Kárášjogas, válljejuvvui válljejuvvui 1. sadjái.

– Eira lea ovdal, lagabui 20 jagi dás ovdal, leamaš aktiivvalaččat mielde sámepolitihkas. Son lea leamaš NBR:a ovdaolmmoš ja stivralahttu. Dasto lea leamaš sámediggeáirras 12 jagi, dalle ovddastii ovttasbargolista mas ledje mielde Kárášjoga Badjeolbmuid Lista, Sámeálbmot lista ja Kárášjoga Sámiid Searvi. Son lea aktiivvalaččat leamaš mielde ráhkadeamen golbma hui deaŧalaš lága sápmelaččaide, Boazodoallolágaid 1996 ja 2007, ja ođđa Plána- ja huksenlága. Lei láhkalávdegotti lahttun; Plána- ja huksenláhka ja Boazodoalloláhka 2007, dieđiha bellodat preassadieđáhusas.

 

Njunnoša váibmoáššit

Eirai lea deaŧalaš sámegiella, sámegiela bisuheapmi ja ovdánahttin.

Sutnje lea maid deaŧalaš bisuhit ja ovdánahttit sápmelaš vuođđoealáhusaid sápmelaš árvvuid mielde, ja ealáhusaid maid sápmelaččat praktiserejit.

Sutnje lea deaŧalaš oahppan ja oahpaheapmi sihke ruovttuin ja skuvllain.

– Dasto lea sutnje deaŧalaš ahte sápmelaččaide addojuvvojit dearvvasvuođa bálvalusat sámegillii, sámi guovlluin ja sápmelaš árvvuid mielde, muitalit preassadieđáhusas.

 

Mánáid- ja nuoraidáššit dehálaččat

Ina Kristin Dalseng, gii nuppi sadjái lea nammaduvvon, lea maid eret Kárášjogas ja bargá dál báhtareaddjikonsuleantan Kárášjoga gielddas.

– Son áŋgiruššá dan ala ahte buot mánát ja nuorat galget oahpásmuvvat sámi kultuvrii ja šaddat oadjebassan sin sámi identitehtii. Dat guoská maid rávisolbmuide geat háliidit váldit ruovttuluotta sin sámi identitehta, dan bokte ahte besset oahppat sámegiela ja oahpásmuvvat sin kulturduogážiin, čállá bellodat.

 

Vuosttaldit sisabahkkemiid ja eatnamiid gáhttet

Goalmmát sadjái leat nammadan Nils Johansen Eira, son lea badjeolmmoš, eret Guovdageainnus ja lea agibeaivvi bargan boazodilis.

Son lea leamaš mielde ealáhus politihkalaš bargguin ovdal. Son lea leamaš ovdaolmmožin iežaset orohagas, Gearretnjárggas, vihtta áigodaga.

Dasto lea leamaš stivralahttun iežaset orohagas ollu jagiid. Son lea maid leamaš stivralahttun Guovdageainnu Johtti Sámiid Searvvis ovtta áigodaga.

– Son máhttá bures árbevirolaš máhtolašvuođa mii boazodilis gávdno. Okta su váibmoáššiin lea sámegiella, sámegiela seailluhit ja ovdánahttit. Nubbi deaŧalaš ášši sutnje lea vuosttaldit sisabahkkemiid ja eatnamiid geahččalit gáhttet, dieđiha bellodat preassadieđáhusas.

 

Muđui leat Sámeálbmotbellodaga Ávjovári válgalisttus:

4. Turid Turunen, Resepšuvdnahoavda, Kárášjohka

5. John Nystad, Oahpaheaddji, Kárášjohka

6. Karen Inga Utsi Gaup, Buohccidivššár, Kárášjohka

7. Per Alf Sara, Badjeolmmoš, Leavdnja

8. Máret Ánne Nystad, Studeanta, Kárášjohka

9. Klemet Ingolf Kildedam, Vuovdebargi, Kárášjohka

10. Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Prošeaktajođiheaddji, Kárášjohka

11. Torger Máhtte Somby Sandvik, Konsuleanta, Kárášjohka

12. Laila Katrine Holmestrand, Oahpaheaddji, Kárášjohka 13. Magne Skogen, Penšunista, Bissojohka

-Almmuhus-