-Almmuhus-
GUOLLELIHKKUJohan Fredrik Buljo

Johan Fredrik Buljo

-

-

– Mun godden dán rávddu ovtta jávrris gesseorohagas, Lákkonjárggas. Mii leimmet golmmas geat bivddiimet, ja dušše mun godden guoli, lohká Johan Fredrik Buljo (9).

-Almmuhus-