-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Jaskes idja leamaš

Jaskes idja leamaš

-

-

Leavnnjas šadde politiijat earuhit guokte olbmo, muđui lea hui jaskes idja leamaš Finnmárkkus.

Mannán ija eai leat leamaš nu olu dáhpáhusat Finnmárkku politiijaguovllus. Politiijaloggain twitteris ii lean eará go okta dáhpáhus olles Finnmárkkus.

Leavnnjas šadde politiijat earuhit guokte olbmo. Okta olmmoš dieđihii politiijaide ahte okta viđalot-jahkásaš gárren nisu rigere, ja vuorjá su. Nisu gevrejuvvui eret báikkis. Politiijat gohččo su doalahit eret nuppi olbmos.

Dasto oaččui son guhte lei váldán oktavuođa politiijaiguin maid gohččuma politiijain. Son ii oaččo čuovvovaš jándora váldit oktavuođa viđalot-jahkásaš nissoniin.

Dan dieđiha Oarje-Finnmárkku politiijaguovlu twitteris.

- Advertisement -
-Almmuhus-