-Almmuhus-
OĐĐASATJalgejit skuhterláhtuid vai reagas šaddá fiinnis čohkkát

Jalgejit skuhterláhtuid vai reagas šaddá fiinnis čohkkát

-

-

Kárášjoga skuter ja meahccevuoján searvi (KSAF) lea ráhkadan guokte rusttega máid gesset skuteriid maŋis ja dain jalgejit láhtuid. Ávvir vulggii mielde jalgen mátkái.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

-Almmuhus-