-Almmuhus-
-Almmuhus-
OLBMOT SÁMIS Issát 70 jagi

Issát 70 jagi

-

-

Min Issát-vieljas lei 70 jagi beaivi 17.12. Mii cealkit sutnje hui ollu lihkkosávaldagaid dan stuora beaivái. Son lea háliidan bovdet fulkkiid, olbmáid ja eará oahppásiid iežas doaluide ruovttus Ávžžis lávvordaga 21. beaivvi diibmu 16 rájes.  Dearvuođat oappáin ja vieljas oktan bearrašiiguin.

-Almmuhus-