RuoktotVIRGEALMMUHUSATRABAS VIRGI: FILBMAKONSULEANTA

RABAS VIRGI: FILBMAKONSULEANTA

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta almmuha 100 % filbmakonsuleanta virggi

Filbmakonsuleanta virgi lea ISFI váldo filbmafágalaš virgi gii gulahallá sámi filbmadahkkiiguin ja ovddasta ISFI filbmafágalaš gelbbolašvuođa olggosguvlui ja siskkaldasat min teamas. Filbmakonsuleanta virgi lea guovddáš virgi ISFI teamas ja deahálaš ISFI ja sámi filbmaealáhusa ovdananbarggus.

Filbmakonsuleantta váldobarggut:

 1. Árvvoštallat ja rávvet doarjjaohcamiid ja ovttas direktevrrain, ISFI hálddáhusjođiheddjiin ja stivrrain mearridit dáid.
 2. Sihkkarastit buoremus ovdanahttima filbmaprošeavttain mat leat ožžot ISFIas doarjaga, rávvet ja gulahallat filbmadahkkiiguin.
 3. Hukset ja doalahit oktavuođa sámi ja álgoálbmot filbmabuvttadan birrasiiguin.
 4. Oasálastit ISFI teamain našunála ja internašunála filbmaealáhusa dáhpáhusain.
 5. Aktiivvalaččat nannet sámi filbmadahkkiid vejolašvuođaid mat gávdnojit sihke sámi ja internašunála filbma ja TV ealáhusas.

Gean mii ohcat:

 • Bures hálddaša sámegiela, ovtta davviriikalaš gielain ja eŋgelasgiela sihke njálmmálaččat ja čálálaččat.
 • Dus berrešii leat bachelorgráda filbmafágas, dahje vuđolaš bargohárjáneapmi filbmabarggus.
 • Buorit gulahallannávccat, sihke čálálaččat ja njálmmálaččat.
 • Sáhtát bargat iešheanálaččat ja maid joavkkus.
 • Beroštupmi filbmaealáhussii ja dan deahálaš sajadahkii servodagas.
 • Vejolašvuohta johtit dárbbu mielde, maiddái internašunála máŧkit.

Maid mii fállat dutnje:

 • Vejolašvuođa bargat guovddáš virggis ISFIas, mii ovdána leahtuin ja mas lea dehálaš sámi servodatdoaibma.
 • Vejolašvuođa váikkuhit ja hábmet sámi filbmaealáhusa ovdaneami.
 • Movttiidahtti sámegielat bargobirrasa, gos guovddáš árvvut leat positivitehta, ovttasbargu, innovašuvnda ja áŋgirvuohta.
 • Barggu innovatiiva sámi ja internašunála filbmasuorggis.

Virgi lea 4 jahkkái, muhto áigodat sáhttá guhkiduvvot.

Bálká šiehtaduvvo.

Bargosadji: Guovdageaidnu dahje dárbbu mielde sáhttá maid šiehtaduvvot eará.  

Mii sávvat ahte don sáhtat álgit farggamusat.

ISFI Ulbmilat – loga eambbo: https://isfi.no/se/about/

Ohcan áigemearri: 20.4.2024

Ohcan oktan mildosiiguin (CV ja referánssat) sáddejuvvo elektruvnnalaččat: annelajla@isfi.no

Eambbo dieđut: ISFI direktevra Anne Lajla Utsi, tlf +47 907 555 74.