– In dohkket ahte ruivejit min eatna­miid vai duiskalaš beassá elek­trihkalaš biillain vuodjit

 

Movt dat lea dovdat leat guossin iežat orohagas? Movt dat lea gullat ahte eatnamat, gos du ja du máttuid bohccot agibeaivvi leat vánddardan, dál galget billistuvvot duhtadan dihte olbmuid luksuseallima? Go Niillas Utsi nuorran bargagođii bohccuiguin, de son  ii oba máhttán ge jurdilit ahte stuora jiehtanasmašiinnat roggagohtet dehálaš guohtuneatnamiid. Son ii diehtán jurdilitge ahte su boahtteáigi manná doarrut stáda ja sisabahkkemiid vuostá.