-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Ijahis Ijas ođđa gehččiidolahus mannan vahkkoloahpa

Ijahis Ijas ođđa gehččiidolahus mannan vahkkoloahpa

-

-

Mannan vahkkoloahpa lei Ijahis Idja Anáris gos sihke Isák, Sančuari, Katarina Barrok ja Mari Boine čuojahedje. Ijahis Idja lágiduvvo juohke jagi ja lea Suoma áidna sámemusihkkafestivála.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

- Advertisement -
-Almmuhus-