-Almmuhus-
OĐĐASATIi leat duhta­vaš stáhta­ministara vástá­dusain

Ii leat duhta­vaš stáhta­ministara vástá­dusain

-

-

Noereh jođiheaddji Elen Ravna lohká iežas beahtahallan stáhtaministara Erna Solberg vástádusain birrasa ja dálkkádaga birra Davviriikkaid Ráđi sešuvnnas Stockholmas.

Maŋŋebárgga ja gaskavahkku mannan vahkkus lei sámi nuoraidorganisašuvnna Noereh jođiheaddji Elen Ravna Stockholmmas Davviriikkaid Ráđi sešuvnnas. Doppe son ovddastii Sámi nuoraid buot Davviriikkaid nuoraidovddasteddjiid ovttasbarggus.

Nuorat miehtá Davviriikkaid

Sihke Norgga, Ruoŧa, Suoma, Dánmárkku, Islándda, Ruonáeatnama, Fearasulluid ja Ålándda nuorat deaivvadedje stáhtaministariiguin, ja ráhkadedje oktasaš cealkámuša ministariidda birrasa ja dálkkádaga birra.

Duhtavaš ovttasbargguin

– Maŋŋel čoahkkimiid Stockholmmas leat mii hui duhtavaččat nuoraidorganisašuvnnaid ovttasbargguin. Cealkámušas leat earret eará cealkán ahte biras- ja dálkkádatdoaimmat eai galgga čuohcat álgoálbmogiid eanaguovlluide ja árbevieruide, ahte Davviriikkat galget bargat ILO 169 vuođul ja ahte álgoálbmogiin galgá lunddolaš rolla ságastallamiin birrasa ja dálkkádaga birra, dadjá Noereh jođiheaddji Elen Ravna preassadieđáhusas.

Ii leat duhtavaš čoahkkimiin

– Nuoraidorganisašuvnnaid ja stáhtaministariid čoahkkimiin ii leat Noereh nu duhtavaš. Go jerrojuvvui Erna Solbergas mo galget dáhkidit ahte álgoálbmotguovllut eai galgga gillát biras- ja dálkkádatdoaimmain, de ii vástiduvvon gažaldat, dadjá Elen Ravna.

Dattetge sáhtii Ruoŧa stáhtaministtar earret eará buktit ovdan ahte ruvkedoaibma lea dehálaš servodahkii ja ahte sámi álbmot ferte heivehit ovdáneapmái.

– Dat ii leat eahpedábálaš ahte davvin eai gulahala dan birra ahte stuorra eanaareálat leat álgoálbmotguovllut, ja mii gehččojuvvot jođánit dego noađđin servodahkii – earenomážit go leat gažaldagat árbevirolaš eanan- ja čáhceguovlluid rivttiid birra, ja gielaid birra, dadjá Elen Ravna.

Ođđalágan kolonialisma

– Noereh sávvá ahte sápmelaččat eai heaitte jearramis daid gažaldagaid. Mii oaidnit ahte eambbo ja eambbo politihkkárat háliidit áddet makkár árvu sin mearridemiin lea sámi árbevirolaš ealáhussii. Ahte sii eai leat dás nagodan smiehttat váikkuhusaid birra areálasisabahkkemis, čájeha beare ođđalágan kolonialismma, maid mii fertet ain čalmmustahttit, dadjá Elen Ravna.

-Almmuhus-