-Almmuhus-
-Almmuhus-
VALÁŠTALLAN Ii lean dánsa maŋŋá vuosttaš vuoru

Ii lean dánsa maŋŋá vuosttaš vuoru

-

-

Juste dál leat čiekčame Guovdageainnu valaštallansearvvi  nissonjoavku iežas maŋimuš čiekčama goalmmát divišuvnnas ráiddočiekčamiin Hif/Stein Hámmárfeasta joavkku vuostá . Čiekčan lea Báktevárri spábbačiekčanšiljus Guovdageainnus. 0-0 maŋŋá vuosttaš vuoru.

Guovdageainnu valaštallansearvvi nissonjoavku ii nagot nahkehit moala Hif/Stein Hámmárfeasta joavkku vuostá. Geahča filmmaža mo manai Guovdageainnu valaštallansearvvi  nissonjoavkkuin vuosttáš vuorus.

Loga maid: – Maŋimuš ráiddočiekčamat

-Almmuhus-