-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT– Ii galgga dárbbašit lágaid rievdadit juohke háve go sápme­laččat galget beassat...

– Ii galgga dárbbašit lágaid rievdadit juohke háve go sápme­laččat galget beassat sáme­giela atnit

-

-

Sámedikki ráđđelahtu mielas galget sápmelaččat Norggas beassat sámegiela atnit go leat oktavuođas almmolaš ásahusaiguin.

– Jus lea nu ahte sámegiela geavaheapmi almmolaš ásahusain gáibida láhkarievdadeami, de mii fertet dan ala de bargat. Muđui jurddašan ahte ii galggaše dárbbašit rievdadit lágaid juohke háve go sápmelaččat galget beassat sámegiela atnit go leat oktavuođas almmolaš ásahusaiguin, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)

Ávvir lea ge čállán Guovdageainnu historjasearvvi birra, go sii maŋŋel jahkečoahkkima sáddejedje sámegillii protokolla  Brønnøysundregistarii.

Loga maid:
Almmolaš ásahus ii dohkket čoahkkin­protokolla sáme­gillii: –Dárui­duhttin

Sámeláhka bajimusas

Dat mielddisbuvttii ahte doppe eai dohkkehan dan protokolla go lea sámegillii, ja dáhtto historjasearvvi sáddet ođđa protokolla mii lea dárogillii. Brønnøysundregisttar čujuhii «giellalága 3. paragráfa vuosttaš lađđasa ja dábálaš láhkaoahpahusa vuollái, ja ahte dat mannet giellalága ja sámelága ovdalii.»

Historjasearvvi jođiheaddji Nils Johan Heatta reagere go sámegiella ii dohkkehuvvo almmolaš riikaviidosaš registaris. Seammás lea maid sámelága ekspearta Ánde Somby dadjan ahte Sámeláhka lea mii manná ovdalii dábálaš láhkaoahpahusa.

Loga maid:
Brønnøy­sund­registara sáme­giel­gielddus: – Sáme­láhka lea «Lex spesialis» dás

Doarju

Mikkelsen lohká ahte son doarju Guovdageainnu historjasearvvi dán áššis, go su mielas berrešii sámegiella leat dohkálaš giellan juohke oktavuođas go sápmelaččat leat oktavuođas Brønnøysundregistariin.

– Mu mielas galggašii juohke eiseváldi láhčit dili nu ahte sámegiela sáhttá atnit juohke oktavuođas singuin. Ii berre dakkár dilli heađuštit sámegiela ja sápmelaččaid geavaheames sámegiela almmolaš ásahusaid dáfus, lohká son.

– Maid áigubehtet dii Sámedikkis dahkat dáinna áššiin?

– Vuosttažettiin áiggun namuhit ahte lea Stádahálddašeaddji gosa ferte váidit dakkár áššiid. Mii Sámedikkis fertet ságastallat dan ášši birra, ja geahčadit maid mii fertet dahkat. Sámegiella lea oassi min servodagas. Mii áigut goit maid ságastallat dan birra go eiseválddiiguin deaivvadit, lohká son.

– Áiggun maid dadjat ahte lea buorre go mii oažžut dakkár dieđuid, ja go mii maid oažžut čilgejuvvot dakkár áššiid, lohká son.

-Almmuhus-