-Almmuhus-
OĐĐASATHeajos áimmahuššan

Heajos áimmahuššan

-

-

Masá 70 proseantta Norgga álbmogis cealká ahte gielddat eai áimmahuša vuorrasiid doarvái bures, čájeha ođđa guorahallan. 

Dušše juohke viđát norgalaš oaivvilda ahte Norgga gielddat dikšot boares olbmuid doarvái bures ja 12 proseanttas ii leat makkár ge oaivil áššis, čájeha guorahallan man Norstat lea dahkan ABC Nyheteriid ovddas. 

Masá juohke čihččet norgalaš ges oaivvilda ahte gielddat eai áimmahuša boarrásiid doarvái bures. 

72 proseantta olbmuin gaskal 40-49 jagi oaivvildit dán ja 66 proseantta álbmogis badjel 60 jagi leat seamma oaivilis.

Boarrásiid- ja álbmotministtar Sylvi Listhaug gal dadjá ráđđehusa vuoruhit vuorrasiid, muhto ii loga dás ávkki go gielddain vuoruhit eará láhkai. 

– Fálaldat ii buorrán go eanaš gielddain stivre Bargiidbellodat ja Guovddášbellodat. Olu gielddain eai vuorut boarrásiiddivššu. Oslos ovdamearkadihte leat heaittihan 400 buhcciidruovttusaji ja Álttás gártet boarrásat juogadit lanjaid vaikke ieža eai oba háliit ge dán, dadjá son. 

-Almmuhus-