-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Heaitti­hit riikkaid­gaskašas militeara­hárje­husa

Heaitti­hit riikkaid­gaskašas militeara­hárje­husa

-

-

Norgga ráđđehus lea mearridan heaittihit stuora militearahárjehusa eastadan dihte koronadávdda leavvama. 

«Joint Viking» hárjehus livččii galgán álgit guovvamánus Sis-Romssas. Lei plána ahte Amerihká, Stuora-Británnia, Nederlándda ja Duiskka soalddáhat galge oasálastit, oktiibuot 3.400 olbmo.

2.900 soalddáha leat juo joavdan Sis-Romsii hárjehallat. Muhto dál sii sáddejuvvojit ruoktot. Sii hárjehallet unna jovkkožiin koronanjuolggadusaid dihte ovdal go vulget.  

– Mii leat mearridan heaittihit hárjehallama Sis-Romssas vai eastadit muhttašuvvan koronavirus variántta njoammuma, dadjá suodjalusministtar Frank Bakke-Jensen (H).

Suodjalus leat maid mearridan gáržžidit mátkkiid Lulli-Norgii ja Hærens soalddáhat eai oaččo virgelobi justa dál. 

NTB

-Almmuhus-