-Almmuhus-
OĐĐASATHárve ožžot vejolašvuođa sámástit

Hárve ožžot vejolašvuođa sámástit

-

-

Vaikke láhka cealká ahte sápmelaš galgá beassat gulahallat sámegillii dearvvašvuođabargiiguin, de ožžot sámit dán fálaldaga hárve, oaivvilda dutki.

Láhka geatnegahttá fállat sámegielat dearvvašvuođabálvalusa buhcciide geain lea sámegiella eatnigiellan, muhto ođđa dutkan čájeha ahte sámiide fállet hárve dán fálaldaga.

 – Sámi álbmogis galgá seammaárvosaš bálvalusat go earáin Norggas, maiddái giella guoská dán vuoigatvuhtii. Dattege ožžot unnán sápmelaččat fálaldaga gulahallat eatnigiellaset dearvvašvuođasuorggi bargiiguin, lohká Sámi našuvnnalaš gealboguovddáža – psykalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) ja Romssa universitehta buohccidivššár ja stipendiáhta Inger Dagsvold Dagens Medisin neahttasiidui.

 

Eai kárte sámegielagiid

Dieđut sámegiel hálli buhcciid ja dearvvašvuođabargiid birra leat váilevačča, ii okta ge leat kárten gallis hálddašit sámegiela dearvvašvuođabálvalusas ja man olu pasieanttat sámástit.

 – Dál eat dieđe man olu sámegiella geavahuvvo dearvvašvuođasuorggis ja makkár mearkkašupmi dás lea dikšui, lohká Dagsvold.

 

Dárbu

Inger Dagsvold dutkan lea gieskat almmuhuvvon. Son lea jearahallan njeallje sámi pasieantta geat ledje psykalaš dearvvašvuođaossodagain divššus.

 – Vaikke sámi pasieanttat hálddašit dárogiela, de oaidnit dattege ahte sis lea dáhttu sámástit bárttiid siste ja jus buohccájit, čilge son.

Dutki muitala vásihan ahte dearvvašvuođabargit dávjá eai nagot fállat sámegielat bálvalusa buhcciide, váilevaš kártenrutiinnat dagahit maid ahte ean nagot ordnet dulkka, čuoččuha Dagsvold.

 – Go pasieanttaid gohččot spesialisttaid lusa, de berrejit dakkaviđe jearrat háliida go buohcci sámástit. Jus dáinna vurdet dassážii go pasieanta boahtá dikšui, de lea beare maŋŋit. Dalle lea buohcci nu olmmošaddjái ahte lohká sáhttit dárustit, lohká Dagsvold.

 

Dulka gánnihivčče

Vaikke dulkonbálvalus lea divrras, de oaivvilda dutki ahte investeren lea ávkkálaš guhkit áigái.

 – Jus dikšu buorránivččii buoret gulahallama geažil, de gal gánniha buoremus lági mielde láhčit sápmelaš buhcciid dili, lohká son.

Inger Dagsvold dutkama lea Finnmárkkubuohcciviesu SÁNAG ruhtadan ja dat lea gieskat almmuhuvvon. Dagsvold lea maiddái iskamin bargiid miellaguottu ja bargovugiid fállat sámegiel dearvvašvuođabálvalusa sámiide.

-Almmuhus-