-Almmuhus-
OĐĐASATHáliida sámi musihka Royal Albert Hallii

Háliida sámi musihka Royal Albert Hallii

-

-

Ođđa bellodaga ceggen attii sunnje politihkkenmovtta fas, dál háliida sámi kultuvrra doalvut máilbmái.

Šiella lea ođđa bellodat Ávjovári válgabiirres, mii lea ceggejuvvon boahtte sámediggeválgii.

Ávjováris Šiella bellodagas lea veterána Marie Therese Nordsletta Aslaksen njunnošis.

Ovddeš Bargiidbellodat-, Sámiid lulde-, ja sámiid máddin-bellodaga njunuš lea dál ovttas ovddeš Bargiidbellodatustibiin, Vibeke Larseniin, ceggen ođđa bellodaga.

 

Stuora plánat
Nordsletta Aslaksen muitala ahte sudnos leat hui stuora plánat Sápmái dál kultuvrra dáfus.

– Moai Vibekiin lohke ahte Sámi musihkka galgá gullot Royal Albert Hallas, Sámi dáidda galgá heaŋgát New Yorkas čájáhusain, Sámi filbma galgá oidnot Cannes filbmafestiválas, ja bivttashábmejeddjiid biktasat fas Parisas čájehuvvon catwalkas, lohká son.

 

Vuoigatvuođat

Son lohká ahte sámi vuoigatvuođat maid dárbbašit erenoamáš fuomášumi.

– Min mihttu lea ahte vuoigatvuođaáššit eai galgga jávkat. Min politihkas galgat mii čielgaseappot leat juste vuoigatvuođaáššiin. Giella lea maid dehálaš, ja oahpahus sámiide sámegillii, lohká son.

 

Hástalus
Go son lea orron dan muttos guhká Lulli-Norggas, de sáhttá leat hástalussan sutnje deaivat sápmelaččaid beroštumiid Ávjovári válgabiirres.

– Juo, lean jurddašan dien. Eai soaitte munnje nu oahppásat ge jienasteaddjit. Mun ferten dahkat nu ahte min politihkka bures čalmmustahtto, ja jienasteaddjit maid dovddiidit mu, lohká son.

– Jáhkán boahtte válggas lea váttis einnostit maidege, ja mis gal lea mihttu beassat sisa ovttain áirasiin Sámediggái.

 

Áiggui bottu váldit

Nordsletta Aslaksen muitala ahte go son fárrii Kárášjohkii, de son lei jurddašan váldit politihkaš bottu.

Muhto de geassádii Bargiidbellodaga sámediggepresideanta bellodagas, ja nu šattai ge sáhka cegget ođđa bellodaga.

– Dat buvttii ođđa movtta munnje fas, ja danin serven fas politihkkii. Dál beassá olmmoš ieš hábmet bellodaga ja politihka man galgá fievrredit, lohká son.

 

-Almmuhus-