-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Háliida julevsámi dearvvaš­vuođa­fierpmádaga

Háliida julevsámi dearvvaš­vuođa­fierpmádaga

-

-

Sámedikki dievasčoahkkin celkkii mannan vahkus ahte háliidit dearvvašvuođafierpmádagaid ásahuvvat, mat sáhttet sihke organiseret dearvvašvuođabargiid ja váikkuhit ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid ovddideapmái.

– Mun sávan ahte julevsámi dearvvašvuođafierpmádat ásahuvvošii čakčat, erenoamážit go ođđa Hápmira suohkan dál ásahuvvo, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

–Dárbu organiseret

Sámediggi oaidná ahte lea dárbu organiseret sámi dearvvašvuođabargiid ulbmillaš vuogi mielde, sihke nationála ja báikkálaš dásis.

– Sámedikki dievasčoahkkin lea cealkán  ahte dán lágan sámi fágafierpmádaga ásaheapmi berre vuoruhuvvot sámi guovddášguovlluin. Máttasámi guovllus leat sámi dearvvašvuođabargit organiseren iežaset ja sii háliidit čađahit prošeavttaid maid bokte fállet ovttaárvosašvuođa dearvvašvuođabálvalusaid siskkobealde, dadjá Mikkelsen preassadieđáhusas.

– Stuorra hástalusat

Fágabirrasa ja fierpmádaga ásaheami oktavuođas sámi guovddášguovlluin, váldet ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusfálaldagat vuolggasaji sámi servodaga dárbbuin.

– Mii oaidnit ahte sihke vuođđodearvvašvuođabálvalusas ja spesialistadearvvašvuođabálvalusas leat stuorra hástalusat go galget fállat ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid sámi álbmogii. Julevsámi dearvvašvuođabargit berrejit oahppat das mii lea dahkkon dássážii máttasámi guovllus ja ásahit sullasaš fierpmádaga, dadjá Mikkelsen.

Ođđa Hápmira suohkan

Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta barget stuorát ovddidanprošeavttain, mas plánejit sámi dearvvašvuođabálvalusaid nationála dásis. Guovddážis dán prošeavttas lea váilevašvuohta sámi dearvvašvuođabargiin. Dasto ásahuvvo ođđa Hápmira suohkan, man oktavuođas leat seamma hástalusat áigeguovdilat.

Mikkelsen dadjá ahte váilevašvuohta sámi dearvvašvuođabargiin lea hástalus, ja ahte danne ferte fuolahit dan ahte dat vátna bargit geavahuvvojit ulbmillaččat ja njuovžilit.

– Sámi dearvvašvuođa bargit fertejit ieža leat mielde bidjamin eavttuid dasa, go dat leat guovddážis ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid duohtandahkamis. Go jurddašit daid proseassaid mat mis leat nationála ja báikkálaš dásis, de galggašedje julevsámi dearvvašvuođabargit ásahit fierpmádaga mii sáhttá leat veahkkin ja leat mielde bidjamin eavttuid, lohká son.

– Eanet struktuvrraid

Mikkelsen háliida ahte eanet struktuvrrat ja rámmat boađášedje sisa sámi dearvvašvuhtii ja vuordá mielas ovttasbarggu julevsámi dearvvašvuođafierpmádagain.

– Mii dárbbašit eanet struktuvrraid sámi dearvvašvuođabálvalusaid oktavuhtii, ja julevsámi dearvvašvuođafierpmádat attášii gelbbolašvuođa maid mii maiddái Sámedikkis dárbbašit. Sámedikki dievasčoahkkin lea čielgasit dadjan ahte mii fertet oažžut saji eanet fierpmádagaide ja dan mii áigut sámediggeráđi beales čuovvulit, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen loahpas preassadieđáhusas.

-Almmuhus-